Voditelj radionice romana je strastven i detaljan u kritikama radova. Osluškuje autorske glasove i zna motivirati sukladno polaznikovim interesima i kompetencijama.