Category Archives

MOJA POEZIJA PUNA JE KOŽE Nevenka Pupek, sjajna autorica čiju smo Zbirku kratkih i još kraćih priča, Marilyn u...

Nevenka Pupek

MOJA POEZIJA PUNA JE KOŽE Nevenka Pupek, sjajna autorica čiju smo Zbirku kratkih i još kraćih priča, Marilyn u...

EMPATIJA JE DANAS IZMRCVARENA RIJEČ Jelena Zlatar Gamberožić napisala je a CeKaPe u listopadu ove godine objavio, novu zbirku...

Jelena Zlatar Gamberožić

EMPATIJA JE DANAS IZMRCVARENA RIJEČ Jelena Zlatar Gamberožić napisala je a CeKaPe u listopadu ove godine objavio, novu zbirku...

KOŽA SKRIVA NEVIDLJIVI SVEMIR Dragica Reinholz piše sjajnu poeziju. Nakon zajedničke zbirke pjesama Na početku novog kruga u kojoj...

Dragica Reinholz

KOŽA SKRIVA NEVIDLJIVI SVEMIR Dragica Reinholz piše sjajnu poeziju. Nakon zajedničke zbirke pjesama Na početku novog kruga u kojoj...