Category Archives

  Moja poezija puna je kože   Nevenka Pupek, sjajna autorica čiju smo Zbirku kratkih i još kraćih priča,...

Nevenka Pupek

  Moja poezija puna je kože   Nevenka Pupek, sjajna autorica čiju smo Zbirku kratkih i još kraćih priča,...

Empatija je danas izmrcvarena riječ   Jelena Zlatar Gamberožić napisala je a CeKaPe u listopadu ove godine objavio, novu...

Jelena Zlatar Gamberožić

Empatija je danas izmrcvarena riječ   Jelena Zlatar Gamberožić napisala je a CeKaPe u listopadu ove godine objavio, novu...