Poezija

RADIONICA POEZIJE S FRIDOM ŠARAR

Zašto pišemo poeziju? Da li je ta motivacija spoljašnja ili unutrašnja? Je li to potreba ili namera? Šta time postižemo i šta poezija za nas znači?

Ovo su osnovna pitanja koja bi trebalo postaviti sebi, ako je poezija naš izbor ili naša „sudbina“. Odgovori moraju biti otvoreni, hrabri i iskreni, jer poezija ne trpi eskiviranje istine. Poezija nije u rečima, ona je iza reči, u njihovoj težini, boli, radosti, spremnosti da sebi i svetu saspemo istinu u lice. Iza poezije se niko ne skriva, ona nije štit, ona je telo iza štita, tj. telo bez štita. Svaka poezija koja ima funkciju štita i koja samo paradira frazama i slovima, završiće u starom gvožđu, kao višak teksta koji će vreme apsorbovati i koji će se u vremenu rastvoriti.

Poezija je mnogo više od teksta, ona je način života i pogled na svet. Pesnik nije pesnik samo u svojim pesmama. On vidi poeziju u svim pojavama sveta, oseća ih na poseban način i daje im posebna značenja.

Poezija je sloboda. Ona je sličnija kriku, nego strukturiranoj misli. Tom kriku jezik mora da se prikloni i da mu služi. Poezija ne sme robovati jeziku i biti u službi jezika.

Poezija je vera u ono tamo, gde razum gubi domet, najveća svetovna religija i koren svake umetnosti u kojoj je neko našao smisao, mir i spas. Ona je uvid u skrivene konstelacije svemira. Ona je način postojanja. Tu poeziju ja živim. U njoj pravila ne postoje. Ona je sloboda. Sloboda prema sebi i sloboda prema jeziku. Tehničko uređenje teksta i oblikovanje forme dolazi na kraju, kad su pesme već pred nama, kao dosadni zanat koji svako može da nauči. Cilj mojih radionica je da vas oslobodim da se pesme dese, da izađu, da se porode. Da nađem u vama ono mesto iz kojeg poezija izvire.

Upisati radionicu poezije nije isto što i učiti o istoriji i teoriji književnosti. Ovo je sličnije dolasku u proročište, gde ste osim po poeziju, na neki način došli i po spas. Ambicija, sujeta i strahovi ostaju ispred vrata
radionice. Unutra smo svi, počevši od mene, spuštenih gardova, ranjivi i ogoljenih srca.

To je preduslov da poezija izađe iz nas i dotakne druge.

Frida Šarar

 

O VODITELJICI

 

Pjesnikinja i kolumnistica. Rođena 1979. u Kruševcu.

Objavljene knjige:

„Halter ego“ VBZ, 2018.

„Ženo, pokrij tu dušu“ VBZ, 2021.

„Udaljena jednu stvarnost odavde“ VBZ, 2022.

Objavila više stotina kolumni, na nekoliko portala u regionu. Trenutno piše tjednu kolumnu za Teklić.hr i mjesečnu kolumnu za beforeafter.rs

Laureatkinja međunarodne novinarske nagrade INTERFER (2. mjesto) za tekst „Prvi Hrvat u mom selu“.

Živi u Rijeci.