Književna kritika

Književna kritika

Književna kritika

Termin: četvrtak, 19.00 – 21.15

Fond sati: 30 školskih sati

Trajanje: 10 tjedana

Početak sljedećeg ciklusa: veljača 2024.

Cijena: 250 eura

KNJIŽEVNA KRITIKA

Radionica nudi proces teoretskog i praktičnog upoznavanja s formom i sadržajem književne kritike; njezinim povijesnim razvojem i značenjem, razlikama medijske i akademske kritike, elementima koje kritički tekst mora sadržavati te njegovim utjecajem na kompletnu književnu scenu neke nacionalne književnosti. Odnos sadržaja i forme, pripadnost određenom žanru, pripovjedač, likovi i ostali pripovjedni elementi bit će analizirani pojedinačno i u cjelini (profesionalno čitanje).
Polaznici će pisati književne kritike koje će međusobno analizirati i komentirati, uz asistenciju voditeljice. Na početku radionice polaznici će dobiti popis knjiga koje trebaju pročitati te o njima usmeno i pismeno iznositi vlastite stavove i prosudbe. O odabranim naslovima isprva će se raspravljati usmeno u grupi, potom svaki polaznik ima obavezu samostalno napisati kritički tekst. Njegov tekst komentira grupa, a voditeljica sumira stavove, dobre i loše strane napisane kritike, kao i stilske karakteristike pisanja svakog polaznika.

Cilj radionice je potaknuti polaznike na iznošenje artikuliranog mišljenja i argumentaciju vrijednosnog suda – usmeno, u zajedničkoj diskusiji i pismeno u individualnim radovima koji zadovoljavaju osnovna načela žanra (prije svega novinske) kritike. Do kraja radionice polaznici bi trebali biti osposobljeni samostalno pisati tekstove o pročitanim knjigama u formi književne kritike u medijima.

Voditeljica: Jagna Pogačnik