Vjerna Nevistić, Joga – disciplinom do slobode

Vjerna Nevistić, Joga – disciplinom do slobode

44,00  (332,00 kn)

Nakladnik: Centar za kreativno pisanje

277 stranica, tvrdi uvez

ISBN 978-953-8019-39-5

Kategorija:

Opis

Joga je, kao rekreativna aktivnost, prisutna u kineziologiji odavno, ali u prikrivenom obliku. Jer, što su vježbe istezanja nego dijelovi asana?

Međutim, fitness treneri su postepeno počeli koristiti pojedine kretne strukture joge u cijelosti, izostavljajući objasniti utjecaj istih na zdravlje. Na Kineziološkom fakultetu joga se počela vježbati u okviru Fitness usmjerenja sredinom devedesetih godina, a kolegica Vjerna Nevistić već je tada uvidjela dobrobiti ove drevne vještine. Malo po malo, sustavnim radom na sebi, kontinuiranim edukacijama i dugogodišnjim radom s različitim populacijama razvijala je tehniku i metodičke
postupke, kako bi jogu što više približila zapadnom stilu vježbanja i poimanja utilitarnosti pokreta za ljudski organizam.

Kolegica Vjerna Nevistić nedvojbeno je inovatorica u metodičkim postupcima poučavanja joge, kao zdravstveno-rekreativnog programa vježbanja. Široka lepeza asana, čije izvođenje prilagođava kako početnicima, tako i naprednim vježbačima, pruža kineziolozima velike mogućnosti pri izboru i kombinaciji i s drugim fitness progamima, u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture te u kondicijskom treningu vrhunskih sportaša. Posebnost knjige Joga – disciplinom do slobode, je i u tome što je svaka asana prikazana uz opis i fotografiju na posebno zanimljiv način te time privlači i one koji su do sada gledali na jogu kao vještinu rezerviranu samo za ekstremno gipke osobe.

Vjerna Nevistić svojim svakodnevnim radom s polaznicima i na predavanjima sa studentima ukazuje na specifičnosti vježbanja joge, čime daje poticaj za istraživanja u području kineziologije. Njezina su predavanja uvijek odlično prihvaćena, što generacijama studenata omogućava primjenu asana s ostalim sadržajima u planiranju i programiranju treninga fitnessa. Naročito me veseli njezin doprinos kineziologiji kroz stručne i znanstvene radove čemu će ova odlična knjiga uvelike doprinijeti.

Prof. dr. sc. Gordana Furjan-Mandić, Katedra za konvencionalne discipline