Pokrenuti Glasovi CeKaPe-a!

Pokrenuti Glasovi CeKaPe-a!

Pokrenuti su Glasovi iz CeKaPe-a, kreativni glasnik literarnih talenata.

Na stranicama Glasova ćete moći svaki tjedan otkrivati nove radove CeKaPe-ovih kreativaca i prijatelja.

Cilj nam je stvoriti prostor za uživanje u književnosti i u tom prostoru afirmirati one koji to zaslužuju.

 

Za pregled Glasova kliknite sliku: