Nada Crnogorac, Imaju li svi mrakove s kojima se tuku

Nada Crnogorac, Imaju li svi mrakove s kojima se tuku