Kristina Posilović

Kristina Posilović

Kristina Posilović (Rijeka, 1982.) diplomirala je Hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu (2006.). Iste godine upisuje doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od siječnja 2013. godine u statusu je samostalne umjetnice- književnice. Završila je poslijediplomski istraživački program Ženska ljudska prava i rodna jednakost u Centru za ženske studije u Zagrebu (2007.). Od 2010. do 2013. radila je kao asistentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, od 2011. do 2012. kao suradnica u programu socijalne reintegracije Gradskoga društva Crvenoga križa Rijeka, a od 2007. do 2008. kao novinarka na SVID radiju. Bila je urednica u časopisu za umjetnost i kulturu RE. Članica je Hrvatskog društva pisaca. Objavila je desetak znanstvenih i stručnih radova, uredila četiri knjiga poezije i knjige filmskih kritika, a bila je predsjednica Udruge žena znanosti i umjetnosti (Rijeka, 2010-2012). Objavila je pet knjiga pjesama:  Agara (DHK Rijeka, 2005.), pHI Odessa (DHK Rijeka 2006.), Barcelona (DHK Rijeka 2009.), Canto azzurro (ICR, 2012.) i O vječnosti i drugim neprilikama (parNas, 2013.) Dobitnica je godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za doprinos u promicanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti (2014.).