JOUJOU, novi online časopis za književnu produkciju

JOUJOU, novi online časopis za književnu produkciju

Kao jedan od projekata Centra za kreativno pisanje (CeKaPe), koji svojim radionicama i programima potiče književno stvaralaštvo u svim njegovim oblicima i izričajima, joujou istovremeno predstavlja posljednji korak u procesu nastanka književnog teksta i prvi korak u procesu postanka autorom, prihvatimo li da se autorom – piscem, pjesnikom, dramatičarem, književnim prevoditeljem, kritičarem ili bilo kojom drugom autorskom kategorijom – postaje tek objavom teksta u književnom časopisu ili knjizi.

Međutim, premda proizlazi iz CeKaPe-a, joujou nije časopis namijenjen isključivo bivšim i sadašnjim polaznicima Centra. Naš je cilj praćenje i objavljivanje nove, recentne književne produkcije i upravo zato, zbog novine i recentnosti, zbog svježih ideja i izričaja, potičemo objavljivanje novih djela svih autora, bez obzira na njihovu umreženost i pripadnost, postojeći ili nepostojeći opus i djelo, bez obzira na poetske, stilske i ine literarne odrednice njihova kreativnog stvaralaštva.

joujou izlazi tri puta godišnje – u travnju, kolovozu i prosincu – i objavljuje dosad neobjavljenu prozu, poeziju, dramske tekstove, književne prijevode, recenzije, osvrte, intervjue; drugim riječima, sve ono što je dio ili što prati novu književnu produkciju.

Prilozi

joujou objavljuje prozne radove (kratke priče, odlomke iz romana, eseje, putopise, itd.), poeziju, dramske tekstove, prijevode književnih djela dosad neprevedenih na hrvatski jezik, recenzije, osvrte, intervjue i sve ostalo što prema vašem (jer nam to odlučite poslati) i našem (jer to odlučimo objaviti) mišljenju pripada književnosti.

Radove nam možete poslati u elektroničkom obliku kao privitak na e-mail adresu časopisa: joujou@cekape.com ili, ako baš morate, jer ipak smo mi elektronički časopis, u tiskanom obliku (uz tekst u digitalnom obliku na CD-u) na adresu uredništva: joujou – časopis za novu književnu produkciju, Amruševa 10, 10000 Zagreb sa sljedećim podacima, prilozima i obimima:

  • Rukopis djela:
  • proza – 15 do 20 autorskih kartica
  • poezija – izbor od 10 do 15 pjesama
  • drama – 1 dramski tekst
  • Prilozi (ukoliko su sastavni dio teksta)
  • Podaci o autoru: kratka biografija i kontakt (kod prijevoda o prevoditelju i izvornom autoru)

Radovi moraju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc formatu (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, standardan format stranice).

Kako se vaše djelo ne bi izgubilo u gomili priloga, u nazivu dokumenta svakako uključite svoje ime te vrstu kojoj vaše djelo pripada.

Radovi pristigli bez navedenih podataka ili poslani na drukčiji način neće biti uzeti u razmatranje.

Rok za slanje radova je 1. lipnja 2014. Radovi koji pristignu nakon ovog datuma neće biti uzeti u razmatranje za tekući broj.

Prevoditelji su dužni pribaviti dozvolu za objavljivanje prijevoda. Molimo vas da uz svoj prijevod uključite i kratak dopis koji potvrđuje da ste u kontaktu s autorom kojeg prevodite.

Obavijest s odgovorom o prihvaćanju ili neprihvaćanju radova, odnosno ugovor kojim nam ustupate pravo objavljivanja vašeg djela i moguće dobronamjerne uredničke sugestije i intervencije u vaš rad ili odbijenicu (koju nikako nemojte shvaćati tragično!), šaljemo e-mailom u roku od 45 dana od primitka rada.

Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju.