Adonis, sirijski pjesnik, Nemam granica

Adonis, sirijski pjesnik, Nemam granica

NEMAM GRANICA …

Za svoju stazu valima i gorjem zaodjenutu …
za svoje lice puno jeke
utrnuh tisuće bijelih svijeća na nebu.
Rekoh svojim zubima, modrim noktima
popustite skupa sa mnom, predajte se valovima i hučanju,
rekoh im da presijeku užad
između mene i posljednje obale –
nemam ja granica ni posljednje obale.

prijevod Tatjana Paić-Vukić


 

Adonis (arapski أدونيس) sirijski je pjesnik, rođen 1930. godine kao Ali Ahmad Said Asbar. Većinu je svoje književne karijere proveo u Libanonu i Francuskoj. Godine 1980. Adonis postao je profesor arapskog jezika na Sorbonni. Do sad je napisao više od dvadeset knjiga, od kojih se neke smatraju remek-djelima suvremene arapske književnosti. Dobitnik je jedne od najprestižnijih njemačkih književnih nagrada – nagrade Goethe, koja se dodjeljuje piscima “čije djelo na pravi način odražava duh književnosti giganta njemačke i europske književnosti”. Više ga se puta spominjalo kao potencijalnog dobitnika Nobelove nagrade za književnost.