A sad – gluma!

A sad – gluma!

Želite li sudjelovati na radionici u kojoj ćemo glumački interpretirati odabrane kratke priče ili scenarije polaznika CeKaPe-a, ovo je prilika za vas!
Seminar objedinjuje glumačke vježbe opuštanja, artikulacije, emotivnog i osjetilnog pamćenja, kako bi rad na ulozi bio kreativan i nadahnut.
Radit ćemo na scenskom uprizorenju zajednički odabranog teksta ili scenarija, učiti o vještinama improvizacije, scenske slobode i glumačkih vještina.
Voditeljica radionice dr. sc. Dubravka Crnojević-Carić upoznat će polaznike s glumačkim govornim tehnikama disanja, artikulacije i ojačavanja glasa, kao i s glumačkim tehnikama koje su naslijeđe Sistema Stanislavskog te Lee Strasbergove Metode.

PONEDJELJAK: 17 h

voditeljica radionice: Dubravka Crnojević-Carić