Uvod u autofikciju

Uvod u autofikciju

Uvod u autofikciju

Termin: ponedjeljak, od 18.00 do 20.15

Fond sati: 30 školskih sati

Trajanje: 10 tjedana

Cijena: 250 eura

UVOD U AUTOFIKCIJU

Autofikcija je novi, mogli bismo reći granični žanr koji izmiče jasnim definicijama, no ono što jest njegova temeljna oznaka je jastvo i pripovijest o jastvu. Ono što autofikcija podrazumijeva je pojava lika autora imenom i prezimenom u vlastitom književnom djelu. U tom odnosu pisac i čitatelj sklapaju dvostruki sporazum između pisca i čitatelja: autobiografski prema kojemu autor istinito pripovijeda o svom životu i fikcionalni prema kojemu  je dopuštena sloboda koja ga oslobađa od izmišljanja. Time se stvara posebna, složena, ujedno nerazrješiva situacija i paradoks o istini i fikciji, o pripovijedanju koje pušta autoru slobodu u prikazu jastva, unatoč determiniranosti vlastitim identitetom. Autofikcija omogućuje da se istovremeno bude u poziciji autora, pripovjedača i lika.
Na radionici prvo će biti kraći uvodni dio o autobiografskom diskursu, autodijegetskom pisanju, istini i fikciji, a u dijaloškom obliku polaznici radionice će pisati vlastite tekstove i komentirati ih. Pokušat ćemo zajedno uroniti u jastvo, unutrašnji svijet, vidjeti zašto je danas autofikcija postala gotovo dominantan žanr u suvremenoj hrvatskoj i svjetskoj književnosti.

Voditeljica: Darija Žilić