Književno prevođenje

Književno prevođenje

Književno prevođenje

Termin: četvrtak, od 19.00 do 21.15

Fond sati: 30 školskih sati

Trajanje: 10 tjedana

Cijena: 250 eura

KNJIŽEVNO PREVOĐENJE

Što je književno prevođenje? Po čemu se ono razlikuje od drugih vrsta prevođenja? Što neki prijevod čini književnim? Je li književno prevođenje kreativan proces sličan kreativnom pisanju? Može li/smije li se književnog prevoditelja smatrati autorom književnog djela? Gdje je granica između prevodilačke i autorske kreativnosti? Odgovore na ova i mnoga druga prevodilačka pitanja saznajte na radionici književnog prevođenja!

Radionica književnog prevođenja polazi od pretpostavke da je književno prevođenje kreativan proces sličan kreativnom pisanju što je ključna i vjerojatno najvažnija razlika između ovog i drugih tipova prevođenja. Premda je većina prevodilačkih strategija, tehnika i općih koncepata poput transfera između jezika, kultura i konteksta, „čitanja“ i interpretacije teksta, vjernosti izvorniku, preciznosti, inventivnosti, itd. primjenjiva i u ovoj vrsti prevođenja, književno prevođenje od prevoditelja zahtijeva niz specifičnih vještina koje ulaze u kategoriju stilističke i poetičke kreativnosti te stoga ono predstavlja posebnu vrstu prevodilačkog rada.

Glavni cilj radionice jest istražiti i razviti navedene vještine kroz intenzivan praktični rad na prijevodima djela po izboru polaznika (bez obzira na jezik izvornika) te do kraja radionice stvoriti prijevode koji funkcioniraju kao punovrijedna književna djela na hrvatskom jeziku.

Od polaznika se očekuje da prema rasporedu za radionicu pripreme prijevod u dužini od 5 kartica proznog teksta (kratke priče ili odlomka romana), 5 pjesama (ovisno o dužini i zahtjevnosti), odnosno 5 stranica dramskog teksta. Polaznici mogu odabrati žele li raditi na jednom ili više tekstova istoga autora ili pak na tekstovima različitih autora.

Premda se očekuje određeni stupanj „završenosti“ prijevoda, oni nipošto ne moraju biti potpuno dovršeni, naprotiv, polaznicima se preporuča da dijelove prijevoda koji im stvaraju probleme ili s kojima nisu u potpunosti zadovoljni označe u tekstu kako bismo ih tijekom radionice mogli analizirati te zajednički pokušali pronaći odgovarajuće rješenje. Također, ukoliko to žele, polaznici mogu za radionicu prirediti samo one dijelove prijevoda koji su im osobito problematični ili za koje trebaju pomoć i savjet grupe.

Uz prijevod potrebno je sastaviti i kratku bilješku o autoru i djelu izabranom za prijevod (osobito ako se radi o odlomku) kako bismo dobili uvid u kontekst te u kratkim crtama (usmeno) objasniti razloge izbora teksta za prijevod. Također je poželjno navesti neke opće probleme koji su se učestalo pojavljivali prilikom rada na prijevodu (npr. neobična interpunkcija u originalu, osobite konstrukcije i strukture stiha ili rečenice, problem ritma, neka od važnijih obilježja poetike, rukopisa i stila autora, problemi sa slengom, dijalektom i drugim govornim inačicama, nemogućnost određivanja autorskog glasa, problemi s glagolskim vremenima i njihovom upotrebom, itd.), a koji mogu imati koristi od analize u radionici.

Prijevod je potrebno poslati na mailing listu najkasnije tri dana prije radionice.

Voditelj: Tomislav Kuzmanović