Koliko se poznajemo

Zajedno do fondova EU

KONTAKTI

CeKaPe

www.cekape.com
info@cekape.com
0915675140
Gajeva 10
10 000 Zagreb

Plavi telefon

www.plavi-telefon.hr/
plavi-telefon@zg.t-com.hr
01/48 33 888
Gajeva 10
10 000 Zagreb

Tehnička škola Nikole Tesle

http://ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr/
ured@ss-tehnicka-ntesla-vu.skole.hr
032/423 025
Gajeva 10
10 000 Zagreb

Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića

http://ss-drasmajlovic-zg.skole.hr/
info@islamska-gimnazija.hr
01/615 52 94
Gajeva 10
10 000 Zagreb

Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CeKaPe-a.
Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija i iz Europskog socijlanog fonda.