Copywriting

Raspored sati


Termin:

ponedjeljak,  18.00 do 20.15

Početak sljedećeg ciklusa:

listopad 2021.

Fond sati:

30 školskih sati

Trajanje:

10 tjedana

Cijena:

1500 kn

Što je copywriting? Koja je njegova svrha i kako ga pisati ovisno o mediju i potrebama klijenta/ciljane skupine? Kako te pomoću kojih alata pisati upečatljivo? – pitanje je na koje se traži odgovor otkada je same reklame i oglašivačke industrije.

Radionica copywritinga fokusira se na osnove pisanja “prodajnog” teksta, na umjetnost pisanja u reklamnom diskursu, razvija osobne copywriterske tehnike koje će olakšati svakodnevni rad i istaknuti taj jedan određeni copy u moru jednoličnih fraza i tekstova. Kroz niz specijaliziranih vježbi pažnja će se u najvećoj mjeri usmjeriti na trikove i strategije koji se koriste prilikom stvaranja upečatljivog pisma te utječu na instantno zadržavanje i daljnje usmjeravanje pozornosti promatrača/čitatelja. Radionica stavlja naglasak na problematiku kreativnosti i kreativnih metoda, cjelokupne razrade i prezentacije koncepta te ideje.
Polaznici uče kako osmisliti nešto “drugačije”, zanimljivije, kako primijeniti svoju jezičnu intuiciju u stvaranju originalnog copyija te što je presudno: kako ostvariti krajnje ciljeve teksta te dvosmjernu komunikaciju s ciljanom publikom.

***

SILABUS
1. Uvodno predavanje

Uvod u radionicu. Pruža se osnovno znanje o copywritingu te čemu disciplina služi. Polaznici dobivaju znanje o onome što copywriter mora (po)znati, koje su osobine dobrog copywritera te čemu copywriting u suštini teži. Dodatno, raspravlja se o karakteristikama dobre reklamne poruke te pružaju alati kako se možemo pripremiti za rad u kreativnom pisanju ovoga tipa.

 2. Branding

Polaznici dobivaju znanje o brandu (hrv. robna marka) kao pojmu u društvu i oglašivačkoj industriji. Predstavljaju se elementi snažnog branda te uloga emocija u izgradnji prepoznatljivih brendova. Dodatno se pruža znanje o copywriterovoj ulozi u izgradnji brenda.

3. Jezik i komunikacija

Pruža se osnovno znanje o jeziku i komunikaciji kao društvenom dogovoru, te njihovoj ulozi i primjeni u oglašivačkoj industriji. Prikazuju se poveznice između copywritinga i svakodnevne javne komunikacije, te copywritinga i primatelja poruke. Pruža se razumijevanje o povezanosti između jezika, kulture i društva. Dodatno, pružaju se alati pomoću kojih copywriter može steći prednost koristeći široj javnosti bliske komunikacijske obrasce.

4. Kreativnost i kreativno razmišljanje

Otvara se rasprava o kreativnosti kao onome što je (ne)naučeno. Pruža se znanje o tzv. ”otvorenom” i ”zatvorenom” načinu rada pri pisanju tekstova. Predstavljaju se različite kreativne metode koje se mogu koristiti u svakodnevnom pisanju.

5. Naslov i podnaslov

Pruža se znanje o važnosti naslova i podnaslova, vrstama naslova i podnaslova te njihovim karakteristikama. Pružaju se smjernice za pisanje kvalitetnih naslova i podnaslova, kao i motivatora koji zadobivaju čitateljevu pažnju.

6. Body copy

Dobiva se znanje o pisanju duljeg teksta koji slijedi nakon naslova (eng. body copy) kao i pripadajućim stilovima pisanja. Pružaju se smjernice i alati o tome koje tehnike koristiti te kako pisati body copy. Otvara se rasprava o vrstama body copyja te vrstama tekstova karakterističnima za određene tipove internetskih stranica.

7. Call to action

Pruža se znanje o zaključivanju svakoga teksta, odnosno pisanja poziva na akciju (eng. call to action). Polaznici kroz praktične primjere osmišljavaju tekst za aktualne profesionalne ili izmišljene projekte, dajući primjer cjelovitog teksta.

8. Slogan

Pruža se znanje o pisanju slogana za specifičnu kampanju ili organizaciju. Polaznici kroz praktične primjere osmišljavaju slogan za vlastiti aktualni ili izmišljeni profesionalni projekt.

9. Mail, newsletter i društvene mreže

Pruža se znanje, smjernice i alati o korištenju copywritinga pri pisanju prodajnih mailova, newslettera i sadržaja na društvenim mrežama. Polaznici kroz praktične primjere uče kako izraditi cjelokupni newsletter za vlastiti aktualni ili izmišljeni profesionalni projekt.

10. Zaključno predavanje

Sažimaju se ishodi učenja proizašli iz svakog predavanje. Polaznici izlažu svoj završni rad prema ranije definiranoj temi.

 

Voditeljica:  Dijana Perišić Vukobratović