Natječaj za najoriginalniji naslov bloga

Natječaj za najoriginalniji naslov bloga

Blogeri, oni koji to jesu i oni koji tek žele postati mogu osvojiti sedam dana Ljetne škole pisanja 2016. ako na e-mail CeKaPe-a, cekapecentar@gmail.com pošalju originalan naslov bloga do 25. ožujka 2016.

Potrebno je  prijaviti naslov bloga i kratko opisati temu kojom će se autor baviti na blogu, navesti svoje ime i prezime te kontakt.

Uvjeti:
•originalnost ideje za tematiku bloga, originalni naslov bloga i zanimljiva tematika ( kod prijave samo navesti naslov bloga i tematiku kojom bi se na blogu autor bavio )
•osnovna jezična i internetska pismenost
•promicanje vlastitih ideja u civiliziranom i demokratskom ozračju
•punoljetnost autora bloga

Rezultati natječaja do 5. travnja 2016.