Term Archives

Filip Grujić (1995) diplomirani je dramaturg na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno radi kao suradnik u nastavi na...

Filip Grujić

Filip Grujić (1995) diplomirani je dramaturg na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Trenutno radi kao suradnik u nastavi na...