Natječaj za dramski tekst

Natječaj za dramski tekst

Javni poziv za novi dramski tekst

Hrvatsko narodno kazalište Split u sklopu projekta Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i obiteljskog života
objavljuje

Javni poziv za novi dramski tekst

Projekt JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 financiran je REC (Rights, Equality and Citizenship- Prava, jednakost, građanstvo) programom Europske komisije, nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište Split, Udruga Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije).
Uvjeti Natječaja:

I.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti autori/ce s novim dramskim djelima pisanima hrvatskim jezikom koja nisu izvedena ni objavljena u bilo kojem obliku. Svaki autor/ica može prijaviti jedno djelo, a ono veličinom mora odgovarati očekivanoj dužini predstave od 45-60 minuta. Drama mora biti zamišljena i napisana tako da je može izvesti četvoro glumaca/ica.

II

Od prijavljenih drama očekuje se bavljenje problematikom zadanom okvirnom temom projekta: Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje privatnog i obiteljskog života
Očekuje se da prijavljeni dramski tekstovi promoviraju naputke Europske Unije o ravnopravnosti spolova i da se bave temama koje problematiziraju i promoviraju punu ravnopravnost spolova.
Zadaci ove drame i produkcije koja će po njoj biti realizirana jesu angažirati srednjoškolsku populaciju i članove njihovih obitelji da:
– razviju svijest o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju.
– stimuliraju kritičku re-evaluaciju ovakvih socijalnih stereotipa
– promoviraju aktivnu ulogu očeva u formativnim godinama razvoja djeteta.
Više detalja o smjernicama EU o ravnopravnosti spolova može se pronaći na: ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_hr.htm

III.

Nagrađeni tekst bit će realiziran u produkciji HNK Split. Ciljana skupina ove produkcije su mladi (15-19 godina), polaznici završnih razreda srednje škole, a predstava će gostovati u srednjim školama i na scenama u županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj. Stoga se očekuje da se dramski tekst prijavljen na ovaj javni poziv obraća toj ciljanoj skupini

IV.

Prijavljena dramska djela ocjenjuje Stručno povjerenstvo koje imenuje intendant HNK Split. Povjerenstvo će izdvojiti tri najbolja teksta i javno ih objaviti kao rezultate natječaja u medijima te preporučiti drugim kazalištima. Tri najbolja teksta po ocjeni Povjerenstva bit će objavljena na web stranici projekta. Prijavom na ovaj javni poziv prijavljeni/e potvrđuju da se slažu s eventualnom objavom njihovog teksta na web stranici Projekta ukoliko bude uvršten u tri najbolja.
Dodijelit će se JEDNA nagrada.

V.

Nagrada se sastoji od iznosa od 30.000 kuna bruto.

VI.

Prijavom na Natječaj autor/ica dramskoga djela potvrđuje da je suglasan da se sva imovinska autorska prava za izvođenje nagrađenoga dramskog djela prenose bez dodatne naknade na Hrvatsko narodno kazalište Split, na rok od dvije godine ili najviše 25 izvedbi od objave rezultata Natječaja. Za eventualno izvođenje nagrađene drame nakon ovog roka, ili nakon određenog broja izvedbi, HNK će s autorom/icom sklopiti novi ugovor.
Nagrađeni autor/ica obvezuje se surađivati s redateljom/icom produkcije na eventualnoj doradi teksta za potrebe ovog projekta.

VII.

Tekstovi za koje se raspisuje ovaj Javni poziv dostavljaju se u tri primjerka i uz kratki životopis autora/ice na adresu Hrvatsko narodno kazalište, Split, Trg Gaje Bulata 1, 21 000 Split, napomenom: Za Natječaj za novu dramu – Ravnopravnost spolova.

VIII.

Tekstovi pristigli na natječaj NE VRAĆAJU se autorima/icama

IX.

Dramska djela prijavljuju se pod punim imenom i prezimenom autora/ice. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnoga poziva neće se razmatrati.

X.

Prijave na temelju ovoga Javnog poziva podnose se najkasnije do 15. svibnja, 2016. Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Hrvatskog narodnog kazališta Split i u medijima najkasnije do 1. srpnja 2016.

U Splitu, 9. veljače 2016.