Lada Kaštelan

About: Lada Kaštelan

[ratings id="6722"]
  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

Lada Kaštelan rođena je 1961. u Zagrebu. Na Akademiji za kazalište, film i TV diplomirala je dramaturgiju, a na Filozofskom fakultetu klasičnu filologiju. Od studentskih dana piše drame i scenarije kao i razne dramaturške preradbe, a kontinuirano se bavi i prevođenjem grčkih tragedija.  Dvadeset godina bila je zaposlena kao dramaturginja Drame HNK u Zagrebu, a od 2001. predaje dramsko i filmsko pisanje na Odsjeka dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Radila je kao  dramaturginja na brojnim predstavama u HNK i u drugim kazališnim kućama i festivalima.  Drame su joj izvođene, uvrštene u antologije,  i prevedene na nekoliko svjetskih jezika.  Pohađala je edukaciju iz Integrativne psihoterapije,  a  2009. završila je petogodišnju  Edukaciju iz scenske psihoterapije – psihodrame, što u velikoj mjeri koristi u svom pedagoškom i dramaturškom radu.

Radionica:

Susret s likom