Eseji za srednjoškolce

Eseji za srednjoškolce

Eseji za srednjoškolce

Termin: petak, od 19.30 do 21.00

Početak slijedećeg ciklusa: trenutno neaktivna

Fond sati: 30 školskih sati

Trajanje: 10 tjedana

Cijena: 226 eura

ESEJI ZA SREDNJOŠKOLCE

Kvalitetno pismeno izražavanje srednjoškolcima je ključno za državnu maturu, a engleski jezik nužan je za nastavak školovanja i karijeru.  Pismo namjere za studij u inozemstvu, seminarski radovi, molbe za posao, dopisi i različiti dokumenti – sve ove forme zahtijevaju razvoj vještina pismenog izražavanja.

Na radionici pisanja eseja na engleskom jeziku polaznici/e će s izvornom govornicom i profesoricom učiti kako se pripremiti za pisanje i kako početi pisati, kako strukturirati eseje i druge tekstove i povezati ideje na smislen i fluidan način, kako zaintrigirati čitatelja i kako pisati tako da nas oni kojima se obraćamo čuju i razumiju. Naglasak će biti na kritičnom razmišljanju, kvalitetnom izlaganju i argumentaciji ideja i stavova – i sve to na engleskom jeziku. Pridružite nam se!

 1. Kako početi pisati?

Najteže je početi! Na prvom satu ćemo razgovarati kako se pripremiti za pisanje i kako prikupljati ideje. Isprobat ćemo različite tehnike brainstorminga te ćemo razgovarati o procesu pisanju i različitim pristupima tom procesu.

(Zadaća: Odabir tema, brainstorming na odabranu temu)

 1. Teze i uvodi

Kako zaintrigirati čitatelja? Kako čitateljima dati ideju o tome što slijedi u tekstu? Na drugom terminu ćemo raspravljati što čini dobar uvod u tekst, a što kvalitetnu tezu. Radit ćemo na strukturi uvoda preko različitih primjera i vježbi.

(Zadaća: Nastavljamo razmišljati o temama prvog eseja koristeći metode o kojima smo pričali na prvom terminu)

 1. Struktura teksta, zaključak

Na trećem ćemo terminu detaljno analizirati jedan esej. Koristeći ovaj model, vježbat ćemo rezimiranje, odnosno izvlačenje glavnih ideja iz teksta i koncipiranje okvira za pisanje tekstova. Naglasak ćemo staviti na zaključak teksta te ćemo preko različitih primjera i vježbi naučiti što čini dobar zaključak.

(Zadaća: Prvi nacrt eseja)

 1. Odlomci, logika, fluidnost

Na četvrtom ćemo se terminu usredotočiti na odlomke te kroz čitanje, diskutiranje i vježbanje naučiti organizirati pojedine odlomke. Također, raspravljat ćemo i o logici našeg teksta i njegovoj fluidnosti. U prijateljskom okruženju ćemo podijeliti svoje tekstove drugim polaznicima i pružiti povratne informacije kako bismo osnažili svoje eseje.

(Zadaća: Drugi nacrt prvog eseja)

 1. Revidiranje i lektoriranje

Razgovarat ćemo o procesu i tehnikama revidiranja i lektoriranja te u nastaviti raspravljati o pojedinim esejima polaznika/ca.

(Zadaća: Zadnja verzija prvog eseja)

 1. Kreativnost i pisanje

Nakon kratkog predavanja o kreativnosti, radit ćemo vježbe pisanja koje potiču kreativnost.

(Zadaća: Odabir nove teme, brainstorming, priprema osvrta na eseje drugih polaznika)

 1. Analiza teksta

Komentirat ćemo prve eseje, zatim ćemo čitati i analizirati strukturu i ideju drugog eseja. Uronit ćemo još dublje u analizu, razmišljajući o svim elementima i tehnikama koje nam mogu pomoći kod pisanja.

(Zadaća: Prvi nacrt drugog eseja)

 1. Zajednički rad na drugom eseju

Na osmom terminu ćemo se potpuno posvetiti timskom radu: raspravljat ćemo o svojim novim esejima te jedni drugima pomagati razraditi ideje i argumente.

(Zadaća: Drugi nacrt drugog eseja)

 1. Primjeri i detalji

Tekstovi postaju živopisni i zanimljiviji kada koristimo specifične detalje. Analizirat ćemo kako različiti primjeri i detalji mogu promijeniti doživljaj čitatelja. Dio nastave održat ćemo van učionice.

 (Zadaća: Zadnja verzija drugog eseja)

 1. Show, don’t tell

Na desetom terminu ćemo se upoznati s poznatom tehnikom „show, don’t tell“, u kojoj čitatelj doživljava priču osjetilima, mislima, djelovanjem, a ne autorovim opisom. Tekstu pristupa na način da čitatelj sam izvlači zaključke iz njega.

(Zadaća: Odabir nove teme, brainstorming, osvrti na eseje drugih polaznika)

 1. Rečenice

Nakon osvrta na eseje drugih polaznika, bavit ćemo se rečenicama. Vježbat ćemo spajanja i razdvajanja te korištenje zareza na engleskom jeziku. Obratit ćemo pozornost na redoslijed riječi u rečenici na engleskom jeziku.

(Zadaća: Prvi nacrt trećeg eseja)

 1. Citiranje, parafraziranje i rezimiranje

Na dvanaestom terminu učit ćemo razliku između citiranja, parafraziranja i rezimiranja. Raspravljat ćemo o nacrtima trećeg eseja.

(Zadaća: Drugi nacrt trećeg eseja)

 1. Zajednički rad na trećem eseju

Na trinaestom terminu ćemo se ponovno u potpunosti posvetiti zajedničkom radu – raspravljat ćemo o novim esejima na kojima radimo te jedni drugima pomagati razraditi ideje. Feedback polaznika/ca u ovoj fazi ne govori samo o sadržaju i strukturi teksta, nego analiziramo tekst i na rečeničnom nivou.

(Zadaća: Treći nacrt trećeg eseja)

 1. Izbor riječi, stil

Izbor riječi određuje ton pisanja, pokazuje koliko je tekst formalan ili neformalan i govori puno o autorovom stilu pisanja. Analizirat ćemo djelove tekstova, denotaciju i konotaciju raznih riječi te raditi vježbe kojima ćemo učiniti prebacivati isti tekst iz jednog u drugi stil.

(Zadaća: Zadnja verzija trećeg eseja)

 1. Zaključak

Nakon osvrta na završne eseje, evaluirat ćemo zajednički rad. Pisat ćemo kratki izvještaj o svom napretku tokom semestra koristeći našu prvu zadaću kao polaznu točku te ćemo analizirati rezultate i zaključke.

Voditeljica: Jelena Primorac