Boris Maruna, Ja nisam partijski čovjek

Boris Maruna, Ja nisam partijski čovjek