Pripovijedanje u praksi ili kako ispričati dobru priču

Pripovijedanje u praksi ili kako ispričati dobru priču

Pripovijedanje u praksi ili kako ispričati dobru priču

Na radionici Pripovijedanje u praksi ili kako ispričati dobru priču, voditeljica  Srebrenka Peregrin će polaznike učiti praktičnu primjenu tehnika pripovijedanja.

Polaznici će dobiti osnovne informacije o tehnikama pripovijedanja, s naglaskom na pripovijedanje kao umjetnost koja uspostavlja odnos između izvođača i publike, te važnost strukturiranja suvislog narativa u osobnom, poslovnom i umjetničkom izražaju

Polaznici će slušati različite oblike priča; vježbati usmeno prepričavanje onoga što su čuli; prepoznavati kompozicijske elemente u novim pričama; pronaći sličnosti i razlike među različitim vrstama narativnih oblika; te izvesti vlastitu priču.

U nastavku se nalazi detaljan opis vikend radionice pripovijedanja.

Prvi ciklus radionice održat će se 24. i 25. veljače s fondom od 6 školskih sati.

Radionica stoji 1000 kuna, a upisati se možete preko kontakta info@cekape.com.

Sat Tema Opis
Prvi dan: UMJETNOST PRIČANJA PRIČA
1. Osnove pripovijedanja Važnost usmenog izražavanja u suvremenom svijetu

Po čemu se pripovijedanje razlikuje, a po čemu je slično drugim umjetnostima

Tehnike pamćenja

2. Struktura priče Bitni elementi priče

Osnovni oblici kompozicije priče

Stvaranje smisla kroz strukturu

Vježba oblikovanja priče

3. Pripovijedanje u književnosti i filmu Važnost lika

Prepoznavanje struktura u književnim i filmskim djelima

Holivudska formula uspješne priče

Vježba analize djela

Drugi dan: PRAKTIČNO PRIPOVIJEDANJE
4. Osobne i baštinske priče Pripovijedanje kao ključ za očuvanje tradicije

Prenošenje osobne i javne kulture pričama

Vježba korištenja realija i drugih umjetnosti za pripovijedanje

5. Ljekovite priče Biblioterapija i terapija pisanjem

Korištenje metafore

Primjena u svakodnevnom životu

Vježba pretvaranja osobnog u pripovjedno iskustvo

6. Pričati svijet oko sebe Odnos pripovjedača i publike

Pripovijedanje u marketingu, odgoju djece, poslovnom svijetu, obrazovanju i medicinskim ustanovama

Kako strukturirati pripovjednu izvedbu

Završne izvedbe priča